08.01.2014.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševac Breški


Ponovna javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševac Breški održat će se u periodu od 17. siječnja do 24. siječnja 2014. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

Javni uvid bit će svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati u prostorijama Spomen-doma "Alojz Vulinec" u Ivanić-Gradu, Beliceva 1. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Plana te sažetak za javnost.

Javno izlaganje održat će se u ponedjeljak, 20. siječnja 2014. godine u 13,00 sati u prostorijama Spomen-doma "Alojz Vulinec" u Ivanić-Gradu, Beliceva 1.

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge, koja moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, građani i udruge, kao i tijela državne uprave te pravne osobe s javnim ovlastima mogu dostaviti Gradskoj upravi Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad do zaključno 24. siječnja 2014. godine.

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.