31.03.2014.

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

Javni natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6
radi izgradnje gospodarskih objekata

Predmet  natječaja  je  prodaja  zemljišta  u  Poduzetničkoj  zoni  Ivanić-Grad
Sjever – Zoni 6, koja je locirana cca 1,5 km od izlaza Ivanić-Grad na autocestu
A3 (Zagreb-Lipovec), sa sjeverozapadne strane omeđena je državnom cestom
D43,  i  s  južne  strane  omeđena  je  željezničkom  prugom  Zagreb-Tovarnik
(koridor X).
Prodaju  se  komunalno  opremljena  zemljišta  radi  izgradnje  gospodarskih
objekata i obavljanja poduzetničkih djelatnosti.

Smještaj i prikaz predmetnog zemljišta prikazan je na  katastarskom planu, koji je na
uvidu  ponuditeljima  u  sjedištu  Grada  Ivanić-Grada.

Za sve potrebne informacije izvolite se obratiti  savjetnici za gospodarstvo Mariji Čehko, mag.iur.
01/2831-373 ([email protected]), ili osobno na adresi Grada Ivanić-Grada,  Park  hrvatskih
branitelja  1,  Ivanić-Grad, soba broj 8, radnim  danom  od  ponedjeljka  do  petka  od  8  do  14  sati.

PREUZMITE DOKUMENTE: