20.03.2014.

Projekt uređenja sportskog parka Zelenjak i šetnice uz Lonju

Dana 20.3.2014. godine u prostorijama gradske uprave grada Ivanić-Grada održan je radni sastanak o idejnim i tehničkim rješenjima projekta uređenja sportsko rekreacijskog parka Zelenjak i projekta šetnice uz rijeku Lonju.

Na sastanku su bili pristuni:

Grad Ivanić-Grad
- Javor Bojan Leš - gradonačelnik
- Ivan Šoštarčić - pročelnik
- Sandra Abramović – viši stručni suradnik za prostorno planiranje

Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. Ivanić-Grad
- Mario Mikulić - direktor

ATMOSFERA d.o.o. Zagreb
- Bernarda Silov
- Davor Silov

FIM INŽENJERING d.o.o. Zagreb
- Mladen Jugović

INA d.d. Zagreb
- Dubravko Novosel - Direktor PRZH
- Denis Rančić