31.10.2014.

BAGATELNA NABAVA - Poziv za dostavu ponuda

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova na izmjeni vanjske stolarije i pratećih građevinsko-obrtničkih radova na poslovnoj zgradi u Moslavačkoj 13  u Ivanić-Gradu.

Rok izvođenja radova:

Rok izvođenja radova je 30  kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog ponuditelja  u posao. U navedenom roku svi troškovnički radovi moraju biti završeni, a zgrada Naručitelja mora biti dovedena u potpunu funkcionalnu gotovost.

Rok za dostavu Ponuda:

10.  studeni 2014. godine do 15,00 sati.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice među dokumentima u privitku.

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem web stranice.

Za daljnja pitanja i pojašnjenja, svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti gđi. Vidosavi Hrvojić, višoj referentici za poslove javne nabave i to na broj: 01-2831-377 ili putem elektroničke pošte: [email protected].

PREUZMITE DOKUMENTE: