01.04.2015.

Kompostiranje u vlastitom vrtu

Tradicionalno odlaganje i spaljivanje otpada u današnje se vrijeme sve više izbjegava i zamjenjuje postupcima koji nisu štetni za okoliš.

Kompostiranje je jedan od takvih postupaka, a kompostirati može svatko od nas.

Iz tog razloga za naše smo korisnike pripremili priručnik za kompostiranje u vlastitom vrtu.

U priručniku možete pronaći informacije o koristima kompostiranja, kao i jednostavne upute kako kompostirati i na što sve treba pripaziti prilikom izrade vlastitog komposta.

Ivakop d.o.o.

Priručnik će biti podijeljen svim našim korisnicima, uz račune za ožujak, a svoj primjerak priručnika možete preuzeti i ovdje :

PREUZMITE DOKUMENTE: