07.08.2015.

BAGATELNA NABAVA - Poziv za dostavu ponude

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova na sanaciji pomosta mosta – Omladinska ulica u Ivanić-Gradu.

 

Rok izvođenja radova:

Rok izvođenja radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja odabranog ponuditelja  u posao. U navedenom roku svi troškovnički radovi moraju biti završeni, a zgrada Naručitelja mora biti dovedena u potpunu funkcionalnu gotovost.

 

Rok za dostavu Ponuda:

18. kolovoza 2015. godine do 14,00 sati.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte kako dokumentaciju za dostavu ponude mogu preuzeti putem ove web stranice među dokumentima u privitku ili na adresi Naručitelja: Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1.

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem web stranice.

Za daljnja pitanja i pojašnjenja, svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu se javiti gđi. Vidosavi Hrvojić, višoj referentici za poslove javne nabave i to na broj: 01-2831-377 ili putem elektroničke pošte: [email protected] .

PREUZMITE DOKUMENTE: