28.08.2015.

Saziv 23. sjednice Gradskog vijeća

Sjednica će se održati dana 03. rujna 2015. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

            Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća.

            Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

  1. 0.    Aktualni sat
  1. 1.    Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Gradonačelnik

2.  Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Ivanić-Grada i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Ivanić-Grada za sklapanje Ugovora o javnim uslugama u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave s odabranim autorom Branimirom Rajčićem kao nosiocem izrade projektne dokumentacije za uređenje Trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Tihana Vuković Počuč, Savjetnica za gospodarstvo

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja    Muzeja Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2015. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste  grupe birača,  zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Ivanić-Grada 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Martina Kovač Crnčec, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU - 4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Sandra Abramović, Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

7. Razno

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 

                                                                                  Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: