24.07.2015.

Početak radova na Dječjem vrtiću Žeravinec

Započeli su radovi na dječjem vrtiću Žeravinec na obnovi fasade i krovišta s ciljem racionalne uporabe energije i toplinske zaštite. Izvođač radova je „MDK“ građevinar iz Velikog Trgovišća te ugovorena vrijednost radova iznosi 686.746,12 kn. Rok završetka radova je 90 dana.

Slijedeći tjedan započinju radovi na odvajanju grijanja Dječjeg vrtića od toplane. Izvođač radova je poduzeće MI-MARIS d.o.o. iz Ivanić-Grada, a ugovorena vrijednost radova iznosi 370.581,25 kn. Navedenim zahvatom bi se izvršila modernizacija kotlovnice i odvajanje vrtića od postojeće toplane na novi energent -  plin

Kako su sve višestambene građevine u naselju Žeravinec odvojene od toplane, održavanje i troškovi toplane su postali preskupi, jer su od objekata ostali priključeni samo Dječji vrtić, Osnovna škola i dvorana Žeravinec. 
Grad Ivanić-Grad ove godine realizira odvajanje grijanja, dok je Zagrebačka županija u završetka projekta odvajanja za školu i dvoranu.

Prema projektnom rješenju za Dječji vrtić, period povrata investicije iznosio bi 2,12 godina prema uštedi na cijeni energenata.