08.09.2015.

OBAVIJEST o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područja Ivanić-Grad, Šarampov Donji i Jalševec Breški

1. Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada je na 23. sjednici održanoj dana 03. rujna 2015. godine donijelo Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područja Ivanić-Grad, Šarampov Donji (u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna Plana), kojom su utvrđeni uvjeti i date detaljne informacije o postupku.

2. Nositelj izrade je Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje.

3. Detaljne informacije o tijeku izrade navedenih izmjena i dopuna Plana mogu se dobiti u Gradu Ivanić-Gradu, Upravnom odjelu za za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, na adresi: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, kao i na telefon 01/2831-360.

 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo,

komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

PREUZMITE DOKUMENTE: