21.09.2015.

Saziv 24. sjednice Gradskog vijeća

 Sjednica će se održati dana 24. rujna 2015. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

           Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 23. sjednice Gradskog vijeća.

 Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

  1. 0.    Aktualni sat
  1. 1.    Razmatranje Izvješća o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Roda za pedagošku godinu 2014./2015. i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: predstavnik Dječjeg vrtića Roda 

  1. 2.    Razmatranje Izvješća uprave o poslovanju trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o. u 2014. godini i donošenje Zaključka o primanju istog na znanje

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Nedo Paliska, direktor trgovačkog društva Odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

  1. 3.    Razmatranje Izvješće o poslovanju i Financijskih izvješća za 2014. godinu trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Sanja Radošević, direktorica trgovačkog društva Ivakop d.o.o.

  1. 4.    Razmatranje Izvješće o poslovanju i Financijskih izvješća za 2014. godinu trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Vjekoslav Broz, direktor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

  1. 5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 2.500.000,00 kn s Privrednom bankom Zagreb d.d.

predlagatelj: trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

izvjestitelj: Vjekoslav Broz, direktor trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Ivanić-Grad d.o.o.

6. Razno

PREUZMITE DOKUMENTE: