29.04.2016.

Dan žaba – Save The Frogs Day

Dan žaba – Save The Frogs Day obilježava se od 2008. godine zadnju subotu u travnju u zemljama diljem svijeta, zahvaljujući američkoj dobrotvornoj organizaciji SAVE THE FROGS! Glavni cilj projekta je osvještavanje javnosti o pitanju izumiranja i ugroženosti žaba te akcije za njihovo očuvanje.

Danas na svijetu živi oko 5.450 vrsta žaba od kojih je prema IUCN-u ugroženo čak 32,5%, a u zadnjem desetljeću 165 vrsta žaba je izumrlo. Glavni razlog ugroženosti žaba, ali i cijele skupine vodozemaca predstavljaju nestanak njihovih staništa, zagađenje i klimatske promjene.

Vodozemci, jedinstvena skupina kralješnjaka koju čini više od 7.000 poznatih vrsta, ugroženi su na globalnoj razini. Nedavnom procjenom cijele skupine utvrđeno je da je gotovo jedna trećina svjetske populacije vodozemaca ugrožena, što predstavlja preko 1.800 vrsta. Vodozemci se nalaze u sredini hranidbenog lanca te su važna karika koja povezuje sitnije organizme, poput kukaca, i krupnije, poput ptica i sisavaca.

Javna ustanova „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije u sklopu projekta ''Jačanje zaštite rijeke Save i njenih poplavnih površina'' od studenog 2015. provodi projekt ''Čudesna šuma Žutica''. Projekt je ukupne vrijednosti 8.170,00 €, a sufinancira ga njemačka zaklada EuroNatur u iznosu 5.500,00 €. Svrha projekta je promicati važnost i zaštitu poplavnog područja šume Žutice kao područja ključnog za zaštitu biološke raznolikosti te unaprijediti i podići razinu obrazovanja i svijest javnosti o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti ovog područja. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je istraživanje vodozemaca i gmazova šume Žutice koje provodi Hrvatsko herpetološko društvo Hyla od ožujka do lipnja 2016. godine.