07.03.2016.

550.000 kuna za liječenje u Naftalanu

Zagrebačka županija financirat će u 2016. godini s 550.000 kuna usluge bolničkog liječenja u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju „Naftalan“ za hrvatske branitelje, dobrovoljne vatrogasce, te bolesnike oboljele od psorijaze sa svog područja.

U ovoj će godini medicinska rehabilitacija u trajanju od 10 dana biti osigurana za 90 hrvatskih branitelja, za što je osigurano 300.000 kuna. Prošle godine kroz rehabilitaciju je prošlo također 90 branitelja, u 2014. godini njih 45, a u 2013. godini 26 branitelja.

Za medicinsku rehabilitaciju dobrovoljnih vatrogasaca uključenih u Vatrogasnu zajednicu Zagrebačke županije osigurat će se 100.000 kuna, čime će desetodnevna rehabilitacija biti omogućena za 30 vatrogasaca.

Ujedno, liječenje u trajanju od 14 dana u Naftalanu osigurat će se i za 30 pacijenata oboljelih od psorijaze, a Županija će za tu namjenu osigurati 150.000 kuna.

Pravo na besplatno liječenje u sve tri kategorije mogu ostvariti osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije te odgovarajućom medicinskom dokumentacijom, a o opravdanosti i terminima liječenja odlučuje liječničko Povjerenstvo ovisno o težini oboljenja. Zahtjev za liječenje podnosi se Specijalnoj bolnici Naftalan, a obrazac Zahtjeva s podacima o obveznoj dokumentaciji nalazi se na web stranicama Zagrebačke županije i Naftalana.