10.03.2016.

Obnova gradskog perivoja

U tijeku su pripremni radovi terena za sadnju novih stabala u sklopu obnove gradskog perivoja.

Prema podacima dobivenim od g. Kiša, a sukladno dokumentaciji koja se nalazila u Urbanističkom institutu Republike Hrvatske, autor današnjeg ivanićgradskog perivoja je Vitêslav Durchánek, vrtlar, koji ostaje zapamćen, uz utemeljitelja i predstojnika zagrebačkog Botaničkog vrta prof. dr. Antuna Heinza, kao suautor, nadziratelj i realizator svih radnji na oblikovanju Botaničkog vrta u Zagrebu.

Perivoj uz crkvu Sv. Petra, današnji gradski perivoj, tipološki je tzv. „engleski“, krajobrazni perivoj. Prema istraživanjima koja je obavio parkovni arhitekt Kiš na postojećoj vegetaciji, Durchánek se kod oblikovanja perivoja poslužio s četrdeset vrsta drveća i ukrasna bilja. Tu je hrast lužnjak, stupasti hrast, platana, divlji kesten, smreka, bukva, bor, breza, ariš, tisa i javor. Tu je i Pančićeva omorika, magnolija, svib, pačempres, tuja, sofora, jorgovan, forzicija, šišmir i drugo ukrasno grmlje.


Prema projektu obnove, a slijedom povijesna nacrta Vitêslava Durcháneka, planirana je sljedeća vegetacija:

 

1.

Aesculus carnea (crvenocvijetni kesten)

kom.  1

2.

Gleditsia triacanthos  (gledičija)

kom.  1

3.

Fagus sylvatika 'Pendula' (žalosna bukva)

kom.  1

4.

Fagus sylvatika 'Atropurpurea' (crvenolisna bukva)

kom.  2

5.

Carpinus betulus (grab)

kom.  1

6.

Acer platanoides (crvenolisni javor)

kom.  1

7.

Tilia sp. (lipa)

kom.  1

8.

Cercis siliquastrum (judino drvo)

kom.  1

9.

Betula pendula (breza)

kom.  1

10.

Quercus robur 'Fastigiata' (stupasti hrast)

kom.  1

11.

Crataegus oxyacantha 'Paul's scarlet' (crvenocvijetni glog

kom.  2

12.

Crataegus laevigata (lavelov glog)

kom.  1

13.

Chamaecyparis lawsoniana (lavsonov pačempres)

kom.  5

14.

Larix decidua (ariš)

kom.  1

15.

Pseudotsuga douglazii (duglazija)

kom.  1

16.

Thuja 'Smaragd'

kom.  1

17.

Taxus baccata (tisa)

kom.  5

18.

Juniperus sp.

kom.  5

 


Izvor teksta: www.prijatelji-bastine.hr