12.10.2016.

Obavijest udrugama

Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koju je donijela Vlada RH 05.03.2015.g.(Narodne novine 26/2015) Grad Ivanić-Grad ovime obavještava potencijalne prijavitelje kako će se javni pozivi udrugama raspisati nakon što Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada donese Proračun Grada Ivanić-Grada za 2017.godinu.

Detaljne informacije o načinima i postupku financiranja udruga iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2017. donosimo u privitku.

PREUZMITE DOKUMENTE: