24.01.2017.

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", broj 153/13) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 022-05/17-01/5, URBROJ: 238/10-02-02/1-17-1 od 23. siječnja 2017. godine), Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

  1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada održat će se u trajanju od 8 dana, u razdoblju od 02. veljače 2017. godine do 09. veljače 2017. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.
  2. Tijekom trajanja Ponovne javne rasprave Prijedlog Plana će biti izložen na javni uvid u prostorijama gradske uprave u Gradu Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1, svakog radnog dana osim subote, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.
  3. Javno izlaganje će se održati u ponedjeljak 06. veljače 2017. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama gradske uprave u Gradu Ivanić-Gradu, Park hrvatskih branitelja 1.
  4. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Ponovne javne rasprave, zaključno s datumom 09. veljače 2017. godine.
  5. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog Plana, izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku trajanja javnog izlaganja ili predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno s istekom roka trajanja ponovne javne rasprave, odnosno do 09. veljače 2017. godine, na adresu: Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje, Park hrvatskih branitelja 1.
  6. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni u roku, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o ponovnoj javnoj raspravi.
  7. Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u javnoj raspravi.

 

Pročelnik:

Milivoj Maršić, dipl.oec.