12.07.2017.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - šetnica uz rijeku Lonju

KLASA: 406-01/17-01/5

URBROJ:238/10-02-02/04-17-4

Ivanić-Grad, 12. srpnja 2017.

                               

Predmet: Izvješće o provedenom prethodnom  savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na  izgradnji šetnice  uz  rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (II. uporabna cjelina -  od Omladinskog do Tomislavovog mosta)

Naručitelj Grad Ivanić-Grad je dana 04. srpnja 2017. godine  na službenim stranicama Grada Ivanić-Grada objavio cjelokupnu dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 (pet) dana, sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016).

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio upite, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano uz dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.

Naručitelj će dokumentaciju o nabavi za izvođenje radova  na  izgradnji šetnice  uz  rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (II. uporabna cjelina -  od Omladinskog do Tomislavovog mosta)  objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), stoga se obavještavaju svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu cjelokupnu dokumentaciju za predmetnu nabavu putem EOJN RH te će ista biti mjerodavna u postupku javne nabave.

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) Naručitelj ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja na raspolaganje na internetskim stranicama Naručitelja: www.ivanic-grad.hr.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: