06.03.2017.

OBAVIJEST o rezultatima oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto portir - telefonist

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto portir - telefonist u sastavu:

  1. Tihana Vuković Počuč, predsjednica
  2. Jelena Samac, članica i
  3. Hrvoje Strašek, član.

dana 1. ožujka 2017. godine utvrdilo je Izvješće o provedenom postupku i prijedlog za izbor kandidata povodom oglasa za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao – Portir - telefonist (KLASA: 112-03/16-01/5, URBROJ: 238/10-02-01/1-17-1), objavljenom dana 1. veljače 2017. godine putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasne ploče i službene stranice Grada Ivanić-Grada.

Temeljem navedenog Izvješća na prijedlog Povjerenstva za provedbu oglasa na određeno vrijeme na radno mjesto portir - telefonist u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada izabrana je Adela Rošin Jusić, maturantica opće gimnazije.