09.03.2017.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića Ivanić-Grad

Dječji vrtić Ivanić Grad nastoji unaprijediti fleksibilnost organizacije odgojno-obrazovnog rada, a samim tim i organizacije radnog vremena ustanove.

Na prvom mjestu nam je zadovoljstvo roditelja kvalitetom pružanja usluge kao i pružanje podrške obitelji na svim područjima odgojno- obrazovnog rada.

Cilj nam je zadovoljiti potrebe roditelja s obzirom na dužinu boravka djeteta u vrtiću, te uskladiti radno vrijeme vrtića sa potrebama roditelja. Iz tog razloga radno vrijeme prilagođavamo potrebama roditelja i tokom godine.

Kako bi imali što bolji uvid u realne potrebe roditelja za radnim vremenom vrtića uputili smo anketu o radnom vremenu vrtića svim korisnicima naših usluga.

Isto tako roditelji su imali mogućnost u anketi o vrednovanju rada vrtića iznijeti svoje mišljenje, primjedbe, pohvale, kritike u svezi kvalitete rada vrtića i odgojno- obrazovnih djelatnika.

Rezultati ankete provedene na samom početku pedagoške godine pokazali su da su potrebe roditelja za radnim vremenom vrtića u potpunosti zadovoljene te da nema potrebe za dužim radnim vremenom kao niti za radom subotom.

Rad dječjeg vrtića Ivanić Grad organiziran je na pet lokacija, centralni objekt „Suncokret“ gdje je i sjedište ustanove, područni objekti: „Livada“- Žeravinec,
„Tratinčica“-Posavski Bregi, „Sunce“- Ivanićko Graberje i „Vjeverice“- Poljana.

Radno vrijeme vrtića „Suncokret“ je od 5,30-17 h i u potpunosti zadovoljava potrebe roditelja.
Područni objekt Žeravinec radi od 5,30 – 17.30 što je u skladu sa potrebama roditelja.
Potrebu za radom subotom iskazalo je petero roditelja s tim da troje roditelja samo ponekad.
Radno vrijeme ostalih objekata usklađeno je sa potrebama roditelja tako da i vrtić u Ivanićkom Graberju radi do 17 h.

Rezultati ankete provedene među roditeljima u svezi vrednovanja kvalitete rada vrtića pokazali su da su roditelji zadovoljni kvalitetom usluge, radom vrtića, a sve prijedloge, primjedbe ćemo razmotriti i popraviti u skladu i sa mogućnostima organizacije rada ustanove.

Stručni tim Dječjeg vrtića Ivanić Grad