30.03.2017.

Radovi na odlagalištu Tarno

Na odlagalištu neopasnog otpada Tarno u tijeku su radovi na izvanrednom održavanju sustava odvodnje oborinskih voda i sustava pasivnog otplinjavanja. Radovi se izvode prema važećoj Građevinskoj dozvoli s ciljem ishođenja dozvole za Etapu 1, Fazu 1 sanacije odlagališta, a koja se očekuje sredinom ove godine.

Navedeni radovi uvod su u daljnje aktivnosti koje su u planu provedbe do kraja godine, od čega izgradnja dodatne plohe 6 ima prioritet. Izgradnja plohe 6 ovisi o datumu objave javnog poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sufinanciranje sanacije odlagališta.