24.03.2017.

SAZIV 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14)

 

S A Z I V A M

38. sjednicu gradskog vijeća grada ivanić-grada

 

Sjednica će se održati dana 30. ožujka 2017. godine s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Prije utvrđivanja konačnog dnevnog reda razmotrit će se skraćeni zapisnik sa 37. sjednice Gradskog vijeća.

Za sjednicu Gradskog vijeća se predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

0.   Aktualni sat

 

1.    Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o radu Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad za 2016. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj:    Dario Kezerić, zapovjednik Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad  

 

2.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje od srpnja do prosinca 2016. godine

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Gradonačelnik

 

3.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada

predlagatelja: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, Pročelnik upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

 

4.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut  Muzeja Ivanić-Grad

predlagatelj: Vida Pust Škrgulja, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grad

izvjestitelj: Vida Pust Škrgulja, ravnateljica Muzeja Ivanić-Grad

 

5.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Gradske knjižnice Ivanić-Grad

predlagatelj: Senka Kušar Bisić, privremena ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić - Grad           

izvjestitelj: Senka Kušar Bisić, privremena ravnateljica Gradske knjižnice Ivanić - Grad           

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje:

a)    Izvješća o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

b)   Izvješća o Izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Ivanić-Grada za 2016. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju financiranja i pokretanju izgradnje školske dvorane Osnovne škole Posavski Bregi – I faza

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

9.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

10.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja „Uređenje trga uz društveni dom na katastarskoj čestici k.č.br. 675/3 – k.o. Posavski Bregi ( Posavski Bregi  ) „ u Gradu Ivanić-Gradu unutar mjere 07 „ temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima „ iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 - 2020

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo, komunalne djelatnosti i prostorno planiranje

 

11. Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se  vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.
Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360 ili 2831-362.

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                   Željko Pongrac, pravnik kriminalist

 

PREUZMITE DOKUMENTE: