02.05.2017.

OBAVIJEST – Elementarna nepogoda – mraz

Župan Zagrebačke županije dana 28. travnja 2017. godine donio je Odluku temeljem koje je proglašena elementarna nepogoda, nastala od 20. do 23. travnja 2017. godine uslijed mraza koji je prouzročio štete na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, vinogradima i vrtovima.

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97 i 174/04) Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Ivanić-Grada poziva vlasnike odnosno korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednim kulturama, voćnjacima, vinogradima i vrtovima na području Grada Ivanić-Grada, da istu prijave ovom Povjerenstvu.

Šteta se može prijaviti svaki radni dan do 5. svibnja (petak) 2017. godine, u zgradi Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Šteta se prijavljuje na obrascu EN-P koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1 (prizemlje) ili na web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr. Prijavitelj štete dužan je dokazati vlasništvo odnosno korištenje imovine za koju se prijavljuje šteta, te je uz popunjeni obrazac EN-P dužan priložiti vlasnički ili posjedovni list, ugovor o zakupu ili drugi odgovarajući dokaz.

PREUZMITE DOKUMENTE: