17.05.2017.

Podjela kompostera

Početkom ovog tjedna započela je podjela kompostera našim korisnicima. Nakon provedene kampanje Kompostiranje u vlastitom vrtu u prvoj polovici godine, djelatnici Ivakopa kontaktirali su sve koji su zadovoljili uvjete za dodjelu kompostera. Stanovnicima Općine Kloštar Ivanić preuzimanje smo omogućili na Reciklažnom dvorištu, dok stanovnici Grada Ivanić-Grada svoj komposter mogu preuzeti u sjedištu tvrtke Ivakop d.o.o. svaki radni dan od 7 do 15 sati.

Veliki broj zaprimljenih prijava za dodjelu kompostera ukazuje da su naši korisnici sve više ekološki osviješteni. Smanjivanjem količina biootpada na odlagalištu ne ispunjavamo samo zakonske norme i regulative Europske unije već pozitivno djelujemo na prirodu oko nas. Po svoj primjerak kompostera, uz nekoliko sugrađana, došao je i gradonačelnik Grada Ivanić-Grada Javor Bojan Leš.