30.04.2018.

OBAVIJEST o zatvaranju prometa na dijelu Trga Vladimira Nazora - 3.5.2018.

Odobrava se korištenje javne površine – kolnik, pločnik i okolne zelene površine na dijelu Trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu (dio između Ulice Kralja Tomislava i Basaričekove ulice) dana 03.05.2018. godine prema zahtjevu Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije, a u svrhu radova čišćenja sustava javne odvodnje (kanalizacije), te inspekcijskog snimanja kamerom CCTV.

Nalaže se trgovačkom društvu Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o., Moslavačka ulica 13, Ivanić-Grad zatvaranje prometa na nerazvrstanoj cesti – Trg Vladimira Nazora u naselju Ivanić-Grad, dio između Ulice Kralja Tomislava i Basaričekove ulice dana 03.05.2018.godine u vremenu od 07:00 sati do 17:00 sati.

Zatvaranje prometa na spomenutoj nerazvrstanoj cesti u nadležnosti Grada Ivanić-Grada, nalaže se iz razloga vršenja radova čišćenja sustava javne odvodnje (kanalizacije), te inspekcijskog snimanja kamerom CCTV.