10.04.2018.

Stanje sigurnosti na području PP Ivanić-Grad (1.4.-8.4.)

Na postajnom području Policijske postaje Ivanić-Grad, koja teritorijalno pokriva područje grada Ivanić-Grada, te općina Križ i Kloštar Ivanić u proteklom tjednu  evidentirana su 2 kaznena djela Teških krađa i 1 kazneno djelo Krađa, koja se progone po službenoj dužnosti, a počinjena su od strane nepoznatih počinitelja, te se provode policijski izvidi u cilju pronalaska navedenih počinitelja.

Policijski službenici PP Ivanić-Grad su u proteklom tjednu evidentirali 87 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih su 4 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji većoj od dopuštene.

U proteklom tjednu nije se dogodila niti jedna prometna nesreća.

Referade upravnih poslova sa strankama rade radnim danom od 08,00 do 15,30 sati, dok za vrijeme vikenda referade upravnih poslova ne rade.

Policijska postaja Ivanić-Grad u cilju poboljšavanja i što boljeg funkcioniranja sa građanima izvješćuje da je za elektronski način komuniciranja u smislu skraćenog prekršajnog postupka, određenih bilo kakvih upita, pohvala, pritužbi, prijava i sl. otvorena e-mail adresa i to [email protected] tako da svi građani mogu putem elektronske pošte ostvarivati komunikaciju sa policijskom postajom, a koja komunikacija će se smatrati pravovaljana te će zaposlenici PP na takav način poboljšati komunikaciju i učinkovitost. Isto tako na raspolaganju su brojevi telefona dežurne službe 01/2881-111 i 01/4570-060, referada za upravne poslove 01/4570-068 (voditeljica), skraćeni prekršajni postupak 01/4570-061, te tajnica načelnika PP i načelnik 01/4570-079.