23.08.2018.

OBAVIJEST - nepropisno odlaganje otpada na javnim površinama

Poštovani sugrađani!

Zadnjih nekoliko mjeseci primijetili smo sve veći nered oko zelenih otoka na području Grada Ivanić-Grada. Svakodnevnim obilascima vidljivo je da su spremnici za odvojeno sakupljanje otpada, a tu mislimo na spremnike za otpadni papir, plastiku, staklo i metal, uglavnom prazni, a prostor oko njih je onečišćen. Najviše otpada ima oko spremnika na zelenim otocima u naseljima: Graberje Ivanićko, Donja Poljana, Lonja, Šumećani i Žeravinec.

Ovim putem molimo sve građane da otpad koji je namijenjen odlaganju na zelenim otocima uredno i odlože u spremnike, a ne oko njih kako se ne bi stvarali divlji deponiji. Ukoliko se radi o većoj količini otpada za odlaganje koja se ne može odložiti na zelenim otocima, molimo građane da isti dovezu na odlagalište neopasnog otpada u Tarnom.

Napominjemo kako je nepropisno odlaganje otpada na javnim površinama kažnjivo prema Odluci o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada te pozivamo sve građane koji imaju neke informacije o osobama koje nepropisno odlažu otpad na javnim površinama da iste prijave na broj telefona Ivakopa  2888-938 ili na komunalno redarstvo Grada Ivanić-Grada broj 2831-378 kako bi protiv njih bili pokrenuti adekvatni postupci sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada.