20.11.2018.

Stanje sigurnosti na području PP Ivanić-Grad (12.11.-18.11.)

Na postajnom području Policijske postaje Ivanić Grad, koja teritorijalno pokriva područje grada Ivanić Grada, te općina Križ i Kloštar Ivanić u proteklom tjednu nije evidentirano niti jedno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti.

Policijski službenici PP Ivanić Grad su u proteklom tjednu evidentirali 30 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih su 5 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji većoj od dopuštene.

U proteklom tjednu podnijeta su 4 optužna prijedloga, i to 2 iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i 2 iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Na postajnom području PP Ivanić-Grad dogodila se 1 prometna nesreća sa materijalnom štetom.

Referade upravnih poslova sa strankama rade radnim danom od 08,00 do 15,30 sati, dok za vrijeme vikenda referade upravnih poslova ne rade.

Policijska postaja Ivanić-Grad u cilju poboljšavanja i što boljeg funkcioniranja sa građanima izvješćuje da je za elektronski način komuniciranja u smislu skraćenog prekršajnog postupka, određenih bilo kakvih upita, pohvala, pritužbi, prijava i sl. otvorena e-mail adresa i to [email protected] tako da svi građani mogu putem elektronske pošte ostvarivati komunikaciju sa policijskom postajom, a koja komunikacija će se smatrati pravovaljana te će zaposlenici PP na takav način poboljšati komunikaciju i učinkovitost. Isto tako na raspolaganju su brojevi telefona dežurne službe 01/2881-111 i 01/4570-060, referada za upravne poslove 01/4570-068 (voditeljica), skraćeni prekršajni postupak 01/4570-061, te tajnica načelnika PP i načelnik 01/4570-079.