21.09.2018.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam namještenika u službu na radno mjesto: Portir – telefonist

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam namještenika u službu u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na radno mjesto: 1.10. Portir - telefonist, objavljenog u Narodnim novinama, broj 79/2018 od dana 5. rujna 2018. godine, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenim stranicama Grada Ivanić-Grada i na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, objavljuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam namještenika u službu
u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

na radno mjesto: 1.10. Portir – telefonist

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za radno mjesto:

1.10. Portir – telefonist kako slijedi:

1. JOSIP ZASTIRAL

2. MARIJA LONČAR

3. MARINA BRCKO FRIGAN

4. SILVANA CERČIĆ

5. KRISTINA BUNJEVAC

6. MARINA MARONIĆ

7. MARIJA GLASNOVIĆ

8. ALDRIN IVICA BELIĆ

9. TAJANA POSUDA

10. GORAN ŠIMUNEC-KATIĆ

Prethodno navedeni kandidati pozivaju se na pisano testiranje i intervju.

 

Pisano testiranje održat će se dana 27. rujna 2018. godine (četvrtak) u 9:00 sati u prostorijama Visoke škole Ivanić-Grad, Moslavačka 11 (1. kat), Ivanić-Grad – zgrada Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad (ulaz iz parka).

 

II. Kandidati koji pristupe testiranju obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

III. Pisano testiranje će trajati 45 minuta.

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju povukao prijavu na natječaj.

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju i to isti dan od 11:00 sati.

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

a)           Zakon o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)

b)           Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/14, 01/18, 02/18 - pročišćeni tekst).

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA:

Tihana Vuković Počuč, dipl. iur.

PREUZMITE DOKUMENTE: