09.08.2019.

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

KLASA: 406-01/19-01/8

URBROJ:238/10-02-02/4-19-4

Ivanić-Grad, 08. kolovoza  2019.

                               

IZVJEŠĆE

O  PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

Naručitelj:  Grad Ivanić-Grad

                   Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

                   OIB: 52339045122

 

Evidencijski broj nabave: 61/2019

 

Predmet nabave:

Predmet nabave je izvođenje radova na  izgradnji i uređenju šetnice  uz  rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (obuhvat od mosta u Ulici kralja Tomislava do mosta na Savskoj ulici).

Datum početka prethodnog savjetovanja:  01. kolovoza 2019. godine

Datum završetka prethodnog savjetovanja:  08. kolovoza 2019. godine

 

Navod je li se tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak.

 

Primjedbe i prijedlozi:

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nisu zaprimljene  primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.