01.08.2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji i uređenju šetnice uz rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (obuhvat od mosta u Ulici kralja Tomislava do mosta na Savskoj ulici)

KLASA: 406-01/19-01/8

URBROJ:238/10-02-02/4-19-3

Ivanić-Grad, 01. kolovoza  2019.

      

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  za pripremu i provedbu postupka javne nabave za  izvođenje radova na  izgradnji i uređenju šetnice  uz  rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (obuhvat od mosta u Ulici kralja Tomislava do mosta na Savskoj ulici).

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na   izgradnji i uređenju šetnice  uz  rijeku Lonju u Ivanić-Gradu (obuhvat od mosta u Ulici kralja Tomislava do mosta na Savskoj ulici).

 

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

 

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

                                                                                 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 08. kolovoza 2019.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

 

Po isteku roka prethodnog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave i svojim internetskim stranicama.

 

Prilog:    -  nacrt dokumentacije o nabavi 

              -  nacrt troškovnika

              - glavni projekt

 

PREUZMITE DOKUMENTE: