26.07.2019.

U tijeku je provedba EU projekta “NIJE SVAKI OTPAD SMEĆE”

Na području Grada Ivanić-Grada, Općine Križ i Općine Kloštar Ivanić u tijeku je provedba Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom pod nazivom „Nije svaki otpad smeće“, a rok provedbe je do 30.04.2020.

Cilj projekta je podizanje razine svijesti među stanovništvom o važnosti sprečavanja nastanka otpada koji se odlaže na odlagalište kroz mjere odvojenog prikupljanja otpada, ponovnoj uporabi predmeta te prednostima kompostiranja organskog otpada iz kućanstva.

Do danas smo proveli slijedeće ugovorene aktivnosti:

  • 8. tematskih radio emisija na Obiteljskom radiju Ivanić u kojima se govori o važnosti odvojenog prikupljanja otpada te educiranja građanstva o pravilnom postupanju s otpadom, kompostiranju, ponovnoj uporabi predmeta, sprječavanju nastanka otpada  i sl., kao i emitiranje edukativnih eko-spotova koji se svakodnevno mogu čuti na našoj radio stanici;
  • Provedene su radionice u svim 6.razredima Osnovnih škola u sve tri JLS na temu odvojenog prikupljanja otpada te će se na jesen provoditi edukacije u 4.i 8.razredima OŠ;
  • Isporučeni su nam promidžbeni materijali (majice, blokovi, kemijske olovke, mape i platnene vrećice) koji će se dijeliti građanima te roll upovi za potrebe javnih tribina;
  • Korisnicima smo do sada uz račune za odvoz otpada podijelili dvije brošure naziva „Odvojeno prikupljanje otpada“ i „Kompostiranje u vlastitom vrtu“  te jedan letak, odnosno „Upute za održivo postupanje s otpadom“.

Tijekom budućeg razdoblja planiramo podijeliti letak naziva „Ponovna uporaba predmeta“, krenuti s održavanjem javnih tribina, radionica za osnovne škole i dječje vrtiće u kojima ćemo provesti 9.radionica za djecu predškolske dobi te ćemo implementirati aplikaciju za pametne telefone putem koje će naši korisnici dobiti informacije o pravilnom postupanju s otpadom, rasporedu odvoza otpada, lokacijama zelenih otoka i reciklažnih dvorišta itd…

Očekivani rezultat nakon provedbe projekta je porast količina odvojeno prikupljenog otpada za 10%, stvaranje pozitivnih promjena o održivom gospodarenju otpadom i stvaranje osjećaja odgovornosti kod stanovništva za odgovorno zbrinjavanje otpada.