21.03.2019.

Otvorena izložba akademskog slikara Franje Matešina

U galerijskom prostoru POU Ivanić-Grad, u srijedu, 20. ožujka 2019. u 19.00 sati otvorena je izložba likovnih radova akad. slikara Franje Matešina POVRATAK U RAJ.

Riječ je o drugoj izložbi iz sklopa programa koji u ožujku i travnju 2019. priprema Muzej Ivanić-Grada u suradnji s Galerijom Matešin iz Bojane kraj Čazme, a u želji za što boljim prikazom rada te zanimljive galerije, Muzej se organizacijski povezao još s Pučkim otvorenim učilištem i Gradskom knjižnicom Ivanić-Grad.

Prije tjedan dana, u Muzeju Ivanić-Grada otvorena je prva izložba slikarskih ostvarenja Franje Matešina koja, pod naslovom UVIRI PROLJEĆA, prikazuje izbor iz autorovih, uglavnom plenerističkih pejzaža, slikanih dinamičnim potezima i bojama ranog proljeća u slijedu izvrsne impresionističke i postimpresionističke tradicije.

No, izložba slika iz ciklusa POVRATAK U RAJ otvara jedan potpuno drugačiji pogled na mnogostrani stvaralački svijet Franje Matešina. Slike, među kojima su neke izrazito velikih dimenzija (čak 300 x 200 cm), zapravo pripadaju žanru fantastičnog realizma, isprepletenim obiljem simbola kojima je autor posegnuo duboko u riznicu višestoljetnog ikonografskog nasljeđa europskog slikarstva. I kako je u predgovoru izložbi naglasila mlada kustosica muzeja Petra Korbus, Matešinov je povratak u raj zapravo otkrivanje ljepota i vrijednosti svijeta u kojem živimo, ljudi koji nas okružuju, prirode koju možemo prepoznati kao istinski raj ako prihvatimo život u njegovoj nepatvorenoj ljepoti i nepredvidljivosti.

Vida Pust Škrgulja