19.03.2019.

Stanje sigurnosti na području PP Ivanić-Grad (11.3. - 18.3.)

Na postajnom području Policijske postaje Ivanić Grad, koja teritorijalno pokriva područje grada Ivanić Grada, te općina Križ i Kloštar Ivanić u proteklom tjednu evidentirana su 4 kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, a radi se o 1 kaznenom djelu Oštećenje tuže stvari, 1 kaznenom djelu Nasilje u obitelji i 2 kaznena djela Prijetnja, za koja djela su počinitelji poznati, te su podnijete kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu.

Policijski službenici PP Ivanić Grad su u proteklom tjednu evidentirali 31 prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od kojih su 4 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji većoj od dopuštene.

U proteklom tjednu podnijeto je 6 optužnih prijedloga, i to 4 optužna prijedloga za prekršaj iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, 1 optužni prijedlog iz Zakona o zaštiti od požara i 1 optužni prijedlog iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Na postajnom području PP Ivanić-Grad dogodilo se 5 prometnih nesreća, od čega 2 sa materijalnom štetom i 3 sa lakše ozlijeđenim osobama.

Referade upravnih poslova sa strankama rade radnim danom od 08,00 do 15,30 sati, dok za vrijeme vikenda referade upravnih poslova ne rade.

Policijska postaja Ivanić-Grad u cilju poboljšavanja i što boljeg funkcioniranja sa građanima izvješćuje da je za elektronski način komuniciranja u smislu skraćenog prekršajnog postupka, određenih bilo kakvih upita, pohvala, pritužbi, prijava i sl. otvorena e-mail adresa i to [email protected] tako da svi građani mogu putem elektronske pošte ostvarivati komunikaciju sa policijskom postajom, a koja komunikacija će se smatrati pravovaljana te će zaposlenici PP na takav način poboljšati komunikaciju i učinkovitost. Isto tako na raspolaganju su brojevi telefona dežurne službe 01/2881-111 i 01/4570-060, referada za upravne poslove 01/4570-068 (voditeljica), skraćeni prekršajni postupak 01/4570-061, te tajnica načelnika PP i načelnik 01/4570-079.  

 

                                                                                                              NAČELNIK

                                                                                                               Marin Grgić