13.05.2019.

OBAVIJEST o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 zona gospodarske namjene na području Ivanić-Grad i Caginec

PREUZMITE DOKUMENTE: