26.11.2019.

Povijesna postrojba nabavila top

Povijesna postrojba Ivanić-Grada, 10.satnija Ivanić, postala je danas vlasnikom topa – Mužara, replike modela 1750. godine, koji će biti korišten prilikom sudjelovanje pješačkog i topničkog postroja na manifestacijama diljem Hrvatske kao i u prigodama upriličenja povijesnih događaja u zemlji i inozemstvu.

Top je postavljen na drveno hrastovo postolje dužine 185 cm i širine 90 cm, a sama cijev kalibra 40 mm, koja se puni se s prednje strane, dužine je 125 cm. Top je izložen u predvorju Gradske vijećnice te ga građani mogu pogledati svakog dana u radom vremenu gradske uprave u Parku hrvatskih branitelja 1.