18.10.2019.

ODLUKA o neprovođenju strateške procjene utjecaja VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški na okoliš

PREUZMITE DOKUMENTE: