25.09.2019.

Grad Ivanić-Grad ostvario 740.000,00 kuna EU sredstava za unapređenje infrastrukture Poduzetničke zone UPU-3 i reciklažno dvorište Tarno

U srpnju ove godine Razvojna agencija IGRA je na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prijavila projekte koje Grad Ivanić-Grad provodi iz EU sredstava.

Projekti su prošli proceduru evaluacije i MRRFEU je Gradu dodijelilo sufinanciranje u ukupnom iznosu od 744.292,72 kuna bespovratnih sredstava.

Za projekt izgradnje Ceste J. Kraša odnosno unaprjeđenje prometne infrastrukture Poduzetničke zone Ivanić-Grad Jug - Zona  odobreno je bespovratno sufinanciranje od 623.794,54 kuna za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., a za izgradnju i opremanje Reciklažnog dvorišta Tarno bespovratno sufinanciranje iznosi 120.498,18 kuna za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020..

Odluke o sufinanciranju nalaze se u privitku.

PREUZMITE DOKUMENTE: