09.04.2020.

OBAVIJEST - Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na radno mjesto: 1.2.2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi, radi, pomaži“ iz Programa zapošljavanja žena – Zaželi u sastavu:

  1. Tihana Vuković Počuč, predsjednica
  2. Viktorija Rončević, članica i
  3. Martin Madaras, član

dana 13.03.2020. godine utvrdilo je Izvješće o provedenom postupku i prijedlog za izbor kandidata povodom Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na radno mjesto: 1.2.2. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi, radi, pomaži“ iz Programa zapošljavanja žena – Zaželi, KLASA: 112-03/20-01/1, URBROJ: 238/10-02-01-03/2-20-13.

Temeljem navedenog Izvješća, na radno mjesto više stručne suradnice za društvene djelatnosti – voditeljice projekta  „Zaželi, radi, pomaži“ iz Programa zapošljavanja žena – Zaželi, primljena je Valentina Šipuš, magistra religiozne pedagogije i katehetike.