03.07.2020.

SAZIV 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20)

  

S A Z I V A M

30. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

  

Sjednica će se održati 09. srpnja 2020. godine ( četvrtak ) s početkom u 16,00 sati u Spomen domu Alojz Vulinec, Beliceva 1, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

- Informacija komunalnog redarstva o izvršenim nalozima u periodu od posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada 

1. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivakop d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sanja Radošević, direktorica t.d. Ivakop d.o.o.

2. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Radojka Šporer, direktorica t.d. Obiteljski radio Ivanić d.o.o.

3. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Dražen Malec, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

4. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Dario Kezerić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Ivanić-Grada

5. Razmatranje Financijskog izvješća i Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Ivaplin d.o.o. za 2019. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog 

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Dario Ferenčaba, direktor t.d. Ivaplin d.o.o.

6. Razmatranje prijedloga Statuta i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Ivanić Grad 

predlagatelj: Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivanić Grad

izvjestiteljica: Marina Čalušić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić Grad

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o proširenju Dječjeg vrtića Ivanić Grad

predlagatelj: gradonačelnik

izvjestiteljica: Marina Čalušić, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivanić Grad

8. Razmatranje prijedloga i donošenje: 

a) I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu – opći i posebni dio 

b) I. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

c) I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2020. godinu

d) I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

e) I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2020. godinu

f) I. izmjene Programa socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

g) I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

h) I. Izmjene i dopune Odluke o raspodjeli sredstava za poslove vatrogastva Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

i) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi djece rane i predškolske dobi Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

j) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

k) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

l) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu

m) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada  za 2020. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženju Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, Pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju inicijative za upućivanjem prijedloga Ministarstvu pravosuđa za izmjenom Zakona o područjima i sjedištima sudova ( NN 67/2018 )

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost

11.  Razno


Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 91. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: