19.03.2020.

ODLUKA o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine br. 82/15, 118/18 i 31/2020 ) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 19. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

I.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.

III.

Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

zabrana održavanja svih javnih događaja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu obustava rada u djelatnosti trgovine osim:

a)     prodavaonica prehrambenih artikala

b)     prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala

c)      tržnica i ribarnica

d)     specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)

e)     specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda

f)       poljoprivrednih ljekarni

g)     benzinskih postaja

h)     kioska

i)       pekarnica

j)       kemijskih praonica rublja

k)      specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala

l)       specijaliziranih prodavaonica dječje opreme

m)     specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje

n)      izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji

o)      logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i

p)      veledrogerija

obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova

obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja

obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)

obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara

obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola

obustava rada autoškola i škola stranih jezika

obustava vjerskih okupljanja.

IV.

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta

svu rasutu robu prodavati zapakirano

primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora

organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja

redovito provjetravati prostore

osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti

na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Plakati o pravilnom pranju ruku i mjerama zaštite dostupni su na sljedećim poveznicama:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

V.

Poslodavci su obvezni:

organizirati rad od kuće gdje je moguće, otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu

otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih

zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

VI.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

 

11

PREUZMITE DOKUMENTE: