22.05.2020.

[VIDEO] Televizija Zapad - Emisija Dnevni komentar - Javor Bojan Leš 22.05.2020.

Postali smo korona-free, kako je ova pandemija utjecala na grad i gospodarstvo, kako je utjecala na sam gradski proračun?

Koje mjere pomoći je grad uspio osigurati za pomoć poduzetnicima i poljoprivrednicima?

Koji su projekti i radovi u planu ovu godinu?

Što će biti sa danima grada? Hoćemo li vidjeti ovogodišnju Bučijadu?

Pogledajte u Dnevnom komentaru gradonačelnika Javora Bojana Leša…