27.11.2020.

SAZIV 33. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20) te članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 02/18 i 03/20), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

33. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 01. prosinca 2020. godine ( utorak ) s početkom u 16,30 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat ).   

Za sjednicu  predlažem sljedeći   

                               

D N E V N I   R E D

 

1. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije pametnog grada Ivanić-Grada  i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste

 

2. Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6 i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste

 

3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje trgovačkom društvu Komunalni centar d.o.o. Ivanić-Grad i donošenje Zaključka o prihvaćanju iste

 

4. Razno

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj 01/2831-371.

                                                                               

                                                                                       Predsjednik Odbora:

Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: