11.09.2020.

Odluka o prijedlogu dodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija iz proračuna Grada Ivanić-Grada u 2020. godini

Temeljem članka 16.Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.godinu, nakon provedenog postupka, 7.9.2020. godine donesena je Odluka o prijedlogu dodjele financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Ivanić-Grada u 2020. godini temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2020.godinu.

PREUZMITE DOKUMENTE: