29.12.2022.

Cjelovita konstruktivna obnova i uređenje I. kata zgrade stare škole u Dubrovčaku Lijevom

U tijeku je cjelovita konstruktivna obnova i uređenje I. kata zgrade stare škole u Dubrovčaku Lijevom za koju su osigurana sredstva Ministarstva kulture u iznosu 3.079.622,50 kuna iz fonda solidarnosti.

Trenutno traje postupak javne nabave za kompletno uređenje prizemlja, a što će se financirati u cijelosti od strane Zagrebačka županija u iznosu 4.064.382,41 kuna.

Do sada je ukupno osigurano 8.369.396,43 kuna, od čega je Ministarstvo kulture sufinanciralo 4.305.014,02 kuna, a Zagrebačka županija 4.064.382,41 kuna.

U planu je do kraja slijedeće godine urediti i opremiti cijeli objekt, te osigurati sredstva za uređenje pročelja.