24.03.2022.

SAZIV 7. sjednice Odbora za statut i poslovnik

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021), a na osnovu ukazane potrebe

 

S  A  Z  I  V  A  M

7. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

 

koja će se održati dana 28. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

                  

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2021. godinu i očitovanje o istom,

3.    Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine i očitovanje o istom,

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ivanić-Grad i očitovanje o istom,

5.    Razmatranje prijedloga Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada i očitovanje o istom,

6.    Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada I očitovanje o istom,

7.    Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko i očitovanje o istom,

8.     Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju roka  za podnošenje prijedloga za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Grada Ivanić-Grada i njihovih zamjenika i očitovanje o istom,

9.    Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-360.

 

                                                                               Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: