20.04.2023.

[VIDEO] Gradska skica - Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada - 20.4.2023.

Gradska skica portala Volim Ivanić ugostila je gradonačelnika Ivanić-Grada Javora Bojana Leša.

Grad je živi organizam u kojem građani participiraju sve moguće prednosti od kanalizacije, vodovoda, kaskada i mostića na Lonji, dovršetka šetnica i uređenja pločnika kao i radova na Đačkom domu koji će pomalo poprimiti veleučilišno izdanje do vrtića na Poljani ali i završetka radova na sportskoj dvorani u Ivanićkom Graberju.

Tu su i dogovori i pregovori oko pedesetljetne želje naših sugrađana za drugim željezničkim trakom do Zagreba ali i niže do Novske.

Bit će i prašine i zaustavljanja prometa, trošenja živaca, ali za tri godine, koliko je plan, grad će poprimiti željeno urbano lice 21. stoljeća u svim svojim naseljima /Lonji, Opatincu, Tarnom, Jaševcu, Pos. Bregima, itd./