04.01.2023.

Nova drobilica za granje za potrebe građana i Komunalnog centra Ivanić-Grad

Grad Ivanić-Grad u suradnji s Komunalnim centrom Ivanić-Grad je nabavio novu drobilicu marke HOFMAN D-line za granje, za potrebe kontroliranog prikupljanja nastalog orezivanjem drveća i grmlja u domaćinstvima koje nastaje proljetnim i jesenskim orezivanjem drveća ili grmova.

Komunalni centar Ivanić-Grad već nekoliko godina provodi organizirane aktivnosti prikupljanja granja s ciljem unapređenja gospodarenja otpadom i tehničke opremljenosti pri održavanju zelenih površina na području Grada Ivanić-Grada.

Sam stroj namijenjen je profesionalnoj upotrebi i omogućuje usitnjavanje granja promjera do 16 cm uz kapacitet od 8 – 13 m3 sječke /sat ovisno o načinu rada i karakteristikama drva, dok će se sama sječka kao kompost koristiti za potrebe Komunalnog centra u redovnom održavanju zelenih površina.