22.03.2023.

Grad Ivanić-Grad dobio 32.760,44 € za refundaciju troškova financiranja službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenih potresom

Podsjetimo, razorni potres u Zagrebu, magnitude 5.5 prema Richteru, dogodio se 22. ožujka 2020., a epicentar je bio sedam kilometara sjeverno od središta Zagreba, u Markuševcu. Nakon glavnog potresa, kao posljedica na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine. uslijedilo je još nekoliko potresa koji su se osjetili i na područuju Grada Ivanić-Grada.

Iako su štete od potresa u Ivanić-Gradu bile daleko manje od onih u području bliže epicentru, manji dio stambenih objekata je djelovanjem potresa oštećen. Dio starijih stambenih objekata je djelovanjem potresa oštećen do te mjere daje označen „crvenom naljepnicom" zbog narušene statike.

Nakon potresa Grad Ivanić-Grad je bio primoran angažirati Vatrogasnu postrojbu Grada Ivanić- Grada za sanaciju dimnjaka, zabatnih zidova, krovišta i ostalih šteta na objektima. Isto tako, angažirani su procjenitelji koji su radili procjenu šteta poslije potresa i elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje oštećene zgrade.

Grad Ivanić-Grad sklopio je ugovor u MUP RH o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti EU, za refundaciju troškova financiranja službi spašavanja za potrebe stanovništva pogođenih potresom na području Ivanić-Grada. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 246.833,62 HRK tj. 32.760,44 Eura.