27.03.2023.

SAZIV 16. sjednice Odbora za statut i poslovnik

KLASA: 021-05/21-02/2

URBROJ: 238-10-03-01/2-23-92

Ivanić-Grad, 27. ožujka 2023.

Na temelju članka 51. Statuta Grada Ivanić Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/2021 i 04/2022) te članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 02/2021), a na osnovu ukazane potrebe

S  A  Z  I  V  A  M

16. sjednicu Odbora za statut i poslovnik 

koja će se održati dana 30. ožujka 2023. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Gradske uprave Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1 (1. kat).

Za sjednicu  predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1.    Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu i očitovanje o istom,

2.    Razmatranje Izvješća o provedbi Plana razvoja Grada Ivanić-Grada za razdoblje od 2021. do 2027. godine za 2022. godinui očitovanje o istom,

3.    Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2022. godinu I očitovanje o istom,

4.    Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU – 9 za područje Graberje Ivanićko I očitovanje o istom,

5.    Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada I očitovanje o istom,

6.    Razno.

 

Mole se članovi Odbora da se sjednici odazovu, a u slučaju spriječenosti svoj nedolazak opravdaju na broj  2831-360.

                                                                                Predsjednik Odbora:

                                                                          Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: