05.04.2024.

Obavijest o provedbi Oglasa za prijam službenika - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi“

KLASA:  112-03/24-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-24-10

Ivanić-Grad, 5. travnja 2024.

PREDMET: Obavijest o provedbi Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada na radno mjesto: 1.2.4. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi“

 

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada na radno mjesto: 1.2.4. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi“ u sastavu:

Marina Šiprak, predsjednica,

Sanja Mahovlić Vučinić, članica i

Martin Madaras, član,

dana 15. ožujka 2024. godine utvrdilo je Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata povodom Oglasa za prijam službenika u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada na radno mjesto: 1.2.4. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi“ (KLASA: 112-03/24-01/1, URBROJ: 238-10-03/1-24-9), objavljenog putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici Grada Ivanić-Grada i na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada 22. veljače 2024. godine.

Temeljem navedenog Izvješća, na radno mjesto više stručne suradnice za društvene djelatnosti – voditeljice projekta „Zaželi“ u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Zaželi jednakost za sve“, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca, primljena je JELENA BARIČEVIĆ, magistra povijesti.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam službenika

u službu na određeno vrijeme