PROJEKTI

GRAĐENJE I OPREMANJE – RECIKLAŽNO DVORIŠTE TARNO – IVANIĆ-GRAD

 

Sufinancirani Projekti

Naziv projekta:

Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad (Ref. broj: KK.06.3.1.03.0095)

Grad Ivanić-Grad je dana 14.09.2018. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt  Građenje i opremanje – Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad.

Kratki opis projekta:

Projekt Građenje i opremanje Reciklažno dvorište Tarno – Ivanić-Grad doprinijet će povećanju količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Rezultat projekta bit će postignut kroz izgradnju reciklažnog dvorišta te kroz kontinuiranu edukaciju i informiranje svih stanovnika o važnosti i prednostima odvojeno prikupljenog otpada i poticanju ponovne upotrebe na načelima kružne ekonomije.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Svrha projekta je doprinijeti ostvarenju ciljane stope recikliranja PGO RH do 2020., te ciljeva PGO IG do 2022. kroz izgradnju potrebne infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada (Reciklažno dvorište) te podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, zaštite okoliša i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. U prvoj punoj kalendarskoj godini, nakon ishođenja uporabne dozvole, reciklažno dvorište moći će primiti 60 tona odvojeno prikupljenog otpada.   

Ukupna vrijednost projekta:

  • 1.338.866,30 kuna

Iznos koji sufinancira EU (85%):

  • 1.138.036,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

  • 14.09.2018. – 15.7.2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Tamara Mandić

 

Više o fondovima EU saznajte na: https://strukturnifondovi.hr/